top of page

#CEOLeadership: Hva betyr det å ha et ekstraordinært talent i CEO-rollen? Hvor viktig er systematisk Talent Management fokus i 2024?Global økonomisk usikkerhet og ekstreme endringer i rammebetingelser for næringslivet forsterker utfordringene for dyktige CEOer inn i 2024., illustrert her ved Group CEO i XXL, Freddy Sobin (se bildet).


Mckinsey har skrevet en interessant artikkel fra 2023 om betydningen av ekstraordinært dyktige CEOer i porteføljeselskapene til PE-fond. Undersøkelsen viser de aller beste topplederne historisk sett har levert en totalavkastning til aksjonærene 9 prosent over bransjesnittet hvert år. 


Betydningen av ekstraordinært lederskap for EBITDA-vekst og generell verdiskaping blir dokumentert i artikkelen som du finner i kildehenvisning nederst på siden


Det blir pekt på spesielt tre viktige områder som de dyktigste topplederne fokuserer på:


1. Evne til å identifisere og raskt bygge et egnet team for å gjennomføre strategien på begrenset tid.


2. Evne til å kontinuerlig å overvåke prestasjon, kontinuerlig oppdage avvik og raskt tilpasse seg markedet. Her er finansiell styring og god konsekvenshåndtering nøkkelen til suksess.


3. Evne til å sette av tid til strategi-tenkning i jobb-hverdagen, og sikre at justeringer skaper verdi innenfor den 3-5 års horisonten som investeringsselskapene har for verdiskaping.


Artikkelen argumenterer for å være enda nøyere med CEO-rekrutteringen og større fokus på blant annet utvikling, on-boarding, kontinuerlig læring, finansiell styring og etterfølgerplanlegging.


Vår erfaring i RUUD Executive understøtter en anbefaling om enda mer systematikk i arbeidet med utvelgelse, utvikling og talent management for eiere av ambisiøse selskaper.


For mer informasjon om hva RUUD Executive kan tilby av strategiske råd og løsninger, ta gjerne kontakt med Managing Partner Tor-Egil Ruud / 40 85 74 88 / ruud@ruud-executive.no


Kilde: Mckinsey/Insights 2023/ CEO Alpha - A New Approach to Generating Private Equtity Outperformance

댓글


bottom of page