top of page

Fremragende lederskap – lederskap av femte nivå hos Jim Collins!

RUUD Executive bidrar til fremragende lederskap i organisasjoner og bedrifter!


I denne artikkelen skisserer vi kort ideen for fremragende lederskap hos vår fremste inspirasjonskilde, Jim Collins (Good to Great – 2002). Se også senere artikler i dette forum om Jim Collins.


Basert på empirisk forskning beskriver Collins i sin bok forskjellen mellom de gode og de fremragende selskapene og hvordan et godt drevet selskap kan transformeres til å bli et fremragende selskap (Good-to-Great-company). Collins viser til kjennetegn som karakteriserer ledelsen i GtG-selskapene. Fremstillingen av ledertrekkene er bygd opp som et hierarki av ledertyper (Se ovenstående figur). Den høyeste form for lederskap  i Collins` verden er lederskap av femtenivå. En femtenivå-leder retter fokuset bort fra egen person og i retning av selskapet og dets mål og verdier.


Motivasjonen for å oppnå noe med selskapet ligger i en personlig indre driv som også samsvarer med selskapets mål og verdier. Det dreier seg like mye om knallhard besluttsomhet, en urokkelig vilje til å gjøre det som må til for at selskapet skal bli fremragende (Collins 2002:46). Et viktig aspekt ved femtenivåledere er hvordan de ser utover seg selv når ære fra suksess skal deles ut. De verdsetter alle delene i organisasjonen når resultater er gode eller eksepsjonelle, mens de samtidig har egenskapen til å se innover mot ledelsen når man mislykkes med strategier eller andre trekk i organisasjonen. En femtenivåleder identifiseres som en ambisiøs leder, hvor ambisjonene ligger i at organisasjonen skal lykkes. Lederens mål er sammenfallende med organisasjonens. Dette fører til at lederen går inn i virksomheten gjennom ønsket om å bygge opp et fremragende selskap (Collins 2002:36). Drivet som en femtenivåleder har til å skape resultater er en personlig egenskap som ligger hos leder, og som blir utløst gjennom å lede virksomheten mot noe fremragende. Gjennom dette drivet ligger også verdiene i femtenivåledelse, hvor kjapp profitt ikke vurderes som mål for strategier og endringer. Strategier sees derimot i langsiktige perspektiver mot målet om å gjøre virksomheten bedre, gjennom en utviklet ambisiøs visjon for virksomheten også utover sin egen ledelsesperiode (Collins 2002:53). I korte trekk viser femtenivå lederen å være lidenskapelig opptatt av selskapet, seriøs, beskjeden og lyttende, men samtidig viljesterk og kompromissløs (Collins 2002:6) Lederen sitter som regel i stillingen over en lengre periode og har solid stayerevne.

Comments


bottom of page