top of page

Fremragende selskapsstyring - sett i lys av Jim Collins ideer..

RUUD Executive har ambisiøse vekstplaner og et hårete fremtidig mål om å bli en internasjonal merkevare innen ledertjenester og rekruttering. Vi inspireres av ideer rundt vår visjon om fremragende lederskap og selskapsstyring.

Good to Great av Jim Collins (2002) er inspirerende lesning i så måte. Jim Collins og hans forskerteam avdekket forklaringer på vekst som ble satt i system gjennom konseptet kalt svinghjulet (flywheel). Ideen bak konseptet er varige forbedringers struktur. De varige forbedringers struktur viser til hvordan virksomheter opprettholder veksten gjennom å være tro mot konseptene som ligger i bunn.

Svinghjulet (se figur over) illustrerer den prosessen et fremragende selskap må gjennom før gjennombruddet mot en fremragende tilstand. Svinghjulet inneholder et slags rekkefølgeprinsipp, hvor enkelte hovedstadier og hovedkonsepter må ligge til grunn for videre fremgang. Pilen tydeliggjør veien med oppbygging gjennom de tidligste hovedstadier, frem til gjennombruddet etter analyse av virksomhetens p-konsept. Fortsettelse følger..

Comments


bottom of page