top of page

HVORDAN PÅVIRKER COVID-19 DEG SOM KUNDE HOS RUUD EXECUTIVE?


RUUD Executive sine verktøy gjør det mulig for oss å fortsette vår virksomhet digitalt. Møter, intervjuer og kommunikasjon vil fremover i første omgang skje via telefon, videokonferanser og mail.


Vi har forberedt oss på dette, og tilpasset våre tjenester for å kunne hjelpe dere på avstand. RUUD Executive sine konsulenter er fortsatt enkle å nå, men våre konsulent- og rekrutteringstjenester sikres ved digitale løsninger. Dette har vi god erfaring med, og vil tilby gode digitale tjenester under trygge forhold.


Vi følger situasjonens utvikling nøye og har en tydelig beredskapsplan. Ved nye endringer i arbeidsmetodene våre, vil vi holde kundene våre løpende oppdatert. Har du spørsmål, eller noe vi kan hjelpe deg med? Ta gjerne kontakt.


RUUD Executive følger utviklingen av Covid-19 og for oss er det viktig å fullt ansvar for å garantere at våre tjenester forblir trygt og sikkert. Helse kommer alltid først.


Vi tilpasser vårt arbeid etter lokale og nasjonale myndigheters anbefalinger og følger WHOs retningslinjer.

Comments


bottom of page