top of page

Invitasjon til styreseminar 29.november

STYRESEMINAR – ØNSKER DU UTVIKLE EGET NETTVERK OG FÅ TILGANG TIL FORBEDRINGSPUNKTENE I NORSKE STYREROM?RUUD Executive har gjennomført mer enn 100 styreevalueringer. Resultatene viser at svært mange ikke tilfredsstiller krav gitt i norske rammevilkår! Forskning viser at det er klare sammenhenger mellom dårlig samsvar og svak virksomhetsstyring og lønnsomhet.


RUUD Executive ønsker å dele denne kunnskapen med norske styreledere og du er i denne målgruppen. Vi ønsker å bidra til kompetanseheving og utvikling av norske styrer. Vi vil derfor avholde et arbeidsseminar for styreledere og styremedlemmer i norske virksomheter.


Under seminaret vil vi:

  1. Presentere anonymiserte resultater fra ca. 100 styreevalueringer

  2. Konkretisere utfallsrommet fra våre analyser med diskusjoner i triader

  3. Drøfte forbedringspotensialet og behov for tiltak

Vi er helt sikre på at vår kunnskap og erfaring vil danne grunnlag for gode diskusjoner og ny læring som vil gagne norske styrerom og virksomheter.


Diskusjoner vil være forankret i rammevilkår og dokumenterte styreevalueringer. Tor-Egil Ruud og Bjørn Ivar Danielsen vil lede oss gjennom seminaret. Leveransen vil gi deg en veldig god forståelse av hva og hvordan du kan følge opp i eget styrearbeid.


Vi håper at du finner agendaen relevant for ditt styrearbeid og at du derfor ønsker å delta.

Dato    :           29.11.17 Tid       :           08:30 – 12:00 (kaffe og rundstykker fra 08:00)

Sted     :           Ruseløkkveien 6/5.etasje

Pris      :           4 500 NOK

Påmelding kan sendes så snart som mulig til post@ruud-executive.no.

Comments


bottom of page