top of page

Invitasjon til webinar: Hva kjennetegner en god styreleder?

Foreningen for bedre styrearbeid setter sammen med Orgbrain og RUUD Executive søkelyset på profesjonelt styrearbeid. Det er lønnsomt for samfunnet at styrene blir mer profesjonelle og verdiskapende.Vi spør: «What does GREAT look like» i styrearbeidet? Hvilke fallgruver kan man gå i som styreleder?


Vi har fått med oss Patrick Sandahl på laget, som er investeringsdirektør i det statlige investeringsselskapet Investinor. Serieinvestor Sandahl er utdannet jurist og har med seg tung erfaring i skjæringspunktet mellom jus og finans. Han sitter i 14 styrer og kan være med å belyse hva som skal til for å være en god styreleder for et selskap. Her vil det være flere tips å høste for både uerfarne og mer erfarne styrerepresentanter.


Agenda:

- Velkommen v/Dag Asheim, leder for foreningen styrearbeid.

- Erfaringer om tema – erfaringer fra gjennomførte styreevalueringer v/Tor-Egil Ruud.

- Hvordan utøver en profesjonell serieinvestor/ - Investinor – styrelederansvaret? Hvilke fallgruver kan du gå i som styreleder? v/Patrick Sandahl.

- Kort diskusjon og wrap up v/ Dag Asheim.

- Avrunding- hva er neste webinar i rekken?


Meld deg på her.


Vi gleder oss til en spennende webinar!


Med vennlig hilsen Tor-Egil Ruud

Daglig Leder RUUD Executive /AIMS International

www.ruud-executive.no

www.aimsinternational.com Vi bidrar til fremragende lederskap!

We FIND & GROW Your Leaders

Comments


bottom of page