top of page

#Nasjonalt politisk lederskap - Nordnorsk toppmøte - Trekanten Oslo 17.04.24.


#NorskPolitiskLederskap - Nordnorsk toppmøte Trekanten Oslo 17.04.24. 🛑 Med Ukraina-krigen i kulissene, og det faktum at vi deler grense med Russland - Hvordan skal Norges ledere styre utviklingen i Nord-Norge?


 🛑 Geelmuyden Kiese inviterte til en interessant og høyaktuell diskusjon om Nord-Norge som et nasjonalt anliggende på Trekanten Oslo igår. Tilstede var ordførerne i landsdelens tre fylkeshovedsteder (foto: GK) :


Wenche Pedersen, Ap-ordfører i Vadsø og leder for Øst-Finnmarksrådet.

Gunnar Wilhelmsen, Ap-ordfører i Tromsø.

Odd-Emil Ingebrigtsen, Høyre-ordfører i Bodø. 🛑 Viktige spørsmål som var diskutert var: 


- Forvaltning: Virkeliggjøre en Nord-Norsk region med sammenslåtte fylker?

- Økonomisk situasjon i de tre fylkeskommunene

- Nærings og befolkningsutvikling i rammen av ny geopolitisk situasjon

- En landsdel med mye natur- og miljøressurser, men relativt få mennesker

- Forsvarspolitikk i kombinasjon med sterke sivilsamfunn

- Sikkerhet og totalberedskap

- Nye NATO-medlemmer i Sverige og Finland og deres måte å utvikle sine nordlige landområder på.

- Samfunnsinfrastruktur og en eventuell virkeliggjøring av Nord-Norge-banen

- Konsekvensutredning energi inn i det grønne skifte

- Arealkonflikter; turisme, kraft, bosetting, befolkning og miljø🛑 Ut fra dagens situasjon i Norge og verden, så må våre nasjonale politiske ledere være tett på og finne gode løsninger for Nord-Norge sett i lys av Norges nasjonale behov fremover.


Takk til gode innspill og diskusjoner av ordførerne og Geelmuyden Kiese for en flott ramme for spennende diskusjoner! Comments


bottom of page