top of page

Sylskarp konkurranse - dyktige kvinner i styrer
Innen utgangen av neste år skal 8000 norske bedrifter ha minst 40 prosent kjønnsbalanse i styret. Norske selskaper har knapt med tid for å sikre seg de dyktigste kvinnene til neste års generalforsamling.

Managing Partner Tor-Egil Ruud i RUUD Executive forteller nedenfor mer om hvilke utfordringer norsk næringsliv står overfor når de skal besette styrer med dyktige kvinner som for eksempel Konsern COO/CIO i Komplett Group, Trine-Lise Jensen (illustrasjonsbilde).


Hva er din vurdering av den nye lovgivningen som krever minst 40 prosent kjønnsbalanse i styrer innen utgangen av 2024?

- Den nye lovgivningen er et viktig skritt mot økt mangfold og likestilling i næringslivet. Dette vil gi en positiv endring som vil bidra til å bryte ned barrierer og åpne dører for kvinner i lederstillinger og styreposisjoner. Samtidig er det viktig å forstå at dette ikke bare handler om kvantitet, men også om kvalitet og kompetanse i styrene.

RUUD Executive opplever en økning i etterspørsel etter dyktige kvinner allerede nå. Dette vil sannsynligvis eskalere når loven blir vedtatt i høst.

Dyktige kvinner som Konsern COO/CIO i Komplett Group, Trine-Lise Jensen, vil bli sterkt etterspurt. Ikke minst gjelder dette hennes sterke kommersielle teknologikompetanse som kan bidra til at selskaper som engasjerer henne vil ha et komparativt fortrinn innenfor dette viktige området fremover.


Hvorfor er det viktig for bedriftene å starte arbeidet med å oppfylle de nye kravene så tidlig som mulig?

- Å starte tidlig er avgjørende for bedriftene av flere grunner. For det første er det en økende konkurranse om de beste kandidatene med riktig kompetanse. Når så mange bedrifter skal oppfylle kravene samtidig, blir det viktig å være tidlig ute for å kapre de dyktigste kvinnene. For det andre gir dette bedriftene en mulighet til å evaluere sin nåværende styresammensetning og identifisere eventuelle hull i kompetanse og styresammensetning.


Hvordan kan bedrifter best forberede seg på den kommende kompetansejakten?

- Forberedelse er nøkkelen. Bedrifter bør starte med en grundig gjennomgang av sitt nåværende styre for å identifisere kompetansebehov og eventuelle mangler. Deretter bør de utarbeide en plan for å tiltrekke seg de beste kandidatene. Dette kan innebære å se utenfor sine vanlige nettverk og engasjere profesjonelle rekrutteringsbyråer som kan hjelpe med å finne de riktige menneskene.


Hva er din mening om styrets rolle i dagens næringsliv?

- Styrets rolle har utvilsomt blitt mer betydningsfullt i dagens næringsliv. Endringene innenfor for eksempel teknologi, bærekraft, kundefokus og regulatoriske krav stiller økte krav til styret. Dette er en positiv utvikling fordi et velfungerende styre vil verdiøke selskapene over tid. Men samtidig må bedriftene være forberedt på at økt etterspørsel kan føre til økte forventninger om høyere honorarer fra styremedlemmene.


Hvordan kan eiere sikre at styrene ikke bare oppfyller lovgivningens krav, men aktivt bidrar til å skape langsiktige aksjonærverdier?

For bedrifter handler det om å ha et aktivt forhold til hvordan styret skal arbeide. Dette innebærer å tydeliggjøre styrets rolle, hvordan det skal være sammensatt, og hvordan det skal bidra til verdiskapingen. Styret bør være spiss i alle strategiske diskusjoner. Rett kompetanse i ledelsen er også en viktig oppgave for å sørge for bærekraftig vekst. Eierne bør også se på mangfold og kompetanse i styrene som et viktig strategisk fokusområde , ikke bare

som en lovpålagt forpliktelse. Med diversifiserte styrer vil flere relevante perspektiver og erfaringer bringes opp, noe som kan være avgjørende for å håndtere komplekse utfordringer fremover i samarbeid med ledelsen i selskapene.


Hvordan bør valgkomiteene starte arbeidet?

- Bedriftene bør starte med å analysere og tydeliggjøre strategisk retning. Deretter bør de undersøke hvilken styresammensetning som best kan understøtte selskapets strategi. Valgkomiteen bør være tidlig ute og rådføre seg med rådgivere som kjenner markedet og vet hvordan de beste kandidatene kan identifiseres og attraheres. Valgkomiteene bør også ha flere gode kandidater å velge mellom og gjennomføre utvelgelsen på en systematisk og metodisk måte for å kartlegge egnethet både i forhold til erfaring, kunnskap, kompetanse og personlighet.

Dersom den kommende lovgivningen blir vedtatt markerer dette en milepæl for likestilling og mangfold i næringslivet. Vi kan derfor vente oss tøff konkurranse om de dyktigste kvinnene. I den konteksten blir også kompetent mangfold og kompetent rekruttering uhyre viktig fremover.

Comments


bottom of page