top of page

TOPPLEDER- OG STYRESEMINAR RUUD EXECUTIVE 10.MAI 2019

Temaet for årets første seminar var kvinner og toppledelse. Vi hadde en interessant diskusjon om hvorfor utviklingen mot kjønnsbalanse har gått så langsomt og hva som kan gjøres for å oppnå permanent kjønnsbalanse i styrer og toppledelse. Det ble et ekstra poeng av at vi var 16 deltakere med 50 % fordeling mellom kjønnene.


Temaet er langt fra ferdigdiskutert, det er den siste månedens nyhetsartikler et godt eksempel på!

Nedenfor følger vår infograf om møtet:コメント


bottom of page