top of page

Utvikling av fremtidens toppledere - Rising Stars!


RUUD Executive skal bidra til fremragende lederskap i organisasjoner og styrer! For et stort norsk konsern har RUUD nylig utviklet en lederutviklingspilot for fremtidige toppledere, såkalte “Rising Stars”. Programmet “Development Year” på ca. 1,5 år skulle gjøre talentene klare til å tre inn en fremtidig topplederrolle. Målsettingen er å gjøre deltakerne klare til å møte utfordringer av ledelsesmessig og administrativ karakter samt motivere for å ta ansvar og lederutfordringer underveis i et målrettet treningsprogram. Piloten er nå evaluert med svært gode tilbakemeldinger fra deltakere og prosjekteier.


For ytterligere informasjon om programmet og hva vi har bidratt med, ta kontakt med daglig leder i RUUD, Tor-Egil Ruud, e-post: Ruud@ruud-executive.no.

Comments


bottom of page