top of page

Vår største inspirasjonskilde: Fra god til fremragende..
RUUD Executive bidrar til fremragende lederskap i norsk nærings- og organisasjonsliv. En av de største inspirasjonskildene for vår visjon og en av hovedårsakene til vårt selskaps tilblivelse og ambisjoner kan tilskrives spesielt en person, nemlig James C. "Jim" Collins (f.1958). God til fremragende, eller Good to Great –  er Collins’ bestselgende og lovpriste bidrag innenfor ledelseslitteraturen (jf. www.jimcollins.com/books.html).

I sine empiriske studier ser han på selskaper som går fra å være god til fremragende. Konseptet «svinghjulet» (flywheel) blir lansert. Svinghjulet viser hvilke faktorer som må ligge til grunn for at selskaper skal kunne gå fra en god til en fremragende tilstand. I sin studie fokuserer Collins hovedsakelig på store selskaper som over en lengre tidsperiode har gjennomført endringer, som gjør dem ledende i markedet. Men alle fremragende store selskap har en gang vært små. Derfor argumenterte han med at også små og nyoppstartede virksomheter kunne gjennomføre et klassisk svinghjulkonsept, altså bygge selskapet helt fra grunnen av til en fremragende tilstand (Collins 2002:220). Selv om noen av ideene til Collins har blitt kritisert i ettertid, satte han tidlig på dagsorden en helhetlig tankegang rundt beste praksis for utvikling av selskap. På den måten har Jim Collins vært til enorm inspirasjon, ikke bare for RUUD Executive, men for mange gründere og mennesker som er opptatt av fremragende virksomhetsstyring og lederskap!

Comments


bottom of page