top of page

Velkommen til RUUD Executive`s nye hjemmesider!


«RUUD Executive – med fokus på lederskap»

Endelig har vi hjemmesidene på plass etter omfattende redigering. RUUD Executive ble etablert i august i 2013, og vi er så langt blitt tatt veldig godt imot i markedet. Etter bare noen måneder har vi gjennomført en rekke oppdrag og vunnet to rammeavtaler fordelt på rekruttering og utvikling. Tusen takk til kunder, kandidater og samarbeidspartnere!


RUUD Executive skal tilby lederrekruttering og lederutvikling med høy kvalitet og standard i markedet. Vi er genuint opptatt av lederskap og ønsker å være med å styrke dette i norsk nærings- og organisasjonsliv. Vår visjon er derfor å bidra til fremragende lederskap i organisasjoner og styrer.


Ser vi på lederskapet i organisasjoner og styrer, så har Norsk Utvalg for Eierstyring og Selskapsledelse (NUES) en viktig funksjon. Utvalget er sammensatt av representanter for ulike interessegrupper i norsk næringsliv (eiere, utstedere og børsen). Det har som formål å holde den norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse oppdatert, samt å gjøre den kjent i Norge og utlandet. Både vi og NUES er opptatt av god eierstyring og selskapsledelse. Et element av dette er at styrene evalueres og utvikler seg kontinuerlig. Forskning fra førsteamanuensis Janicke Rasmussen, BI (kilde: Rasmussen, J., Huse. M.; Styreevaluering – Hva er det, og hvordan brukes de? Magma 0309), viser at det i norsk næringsliv er manglende kunnskap om hva styreevalueringer er, og hvordan disse kan bidra til verdiskapning.


NUES mener en slik evaluering bør skje årlig. Det vil styrke tilliten til selskapene og styrene og bidra til økt verdiskaping over tid. Det vil også være i tråd med god praksis å benytte en ekstern leverandør på dette.


RUUD Executive har erfaring med styreutvikling og ønsker å bidra på dette. Vårt selskap gjennomfører styreevalueringer basert på strukturerte intervjuer og et kvantitativt verktøy etter et system for objektiv styreevaluering. Dette følges opp gjennom forslag til aktiviteter for å bedre styrets sammensetning, kompetanse og prosesser. Vår erfaring er at en slik prosess vil få frem styrker, utviklingsområder og tiltak som vil kunne øke effektiviteten og verdiskapingen i norske styrer og selskap.


Tor-Egil Ruud

Daglig leder RUUD Executive

Comments


bottom of page