top of page
Ruud Executive

Vi hjelper mennesker og organisasjoner til å nå sitt fulle potensiale!

Vår filosofi

En leder eller topplederrekruttering er ofte kritisk viktig for selskapets videre eksistens og må alltid sees i sammenheng med eier- og selskapsstrategien til selskapet. Derfor starter vår rådgivning alltid med en grundig ståsteds- og GAP-analyse for hvor selskapet er i dag og hvor de skal. Vi anvender en helhetlig metodikk i analysen hvor vi kartlegger hele konteksten en ny leder står overfor. Denne analysen danner også grunnlaget for en smidig innfasing og integrering av ny leder umiddelbart etter signering. Vi lever av vårt renommé, så både kandidat og oppdragsgiver er viktig for oss. Vi tilbyr en effektiv kunde-og kandidatreise som har som mål å skape resultater både for vår oppdragsgiver og våre gode lederkandidater.

 

Som rekrutterings- og rådgivningsselskap skal vi ikke bare finne rett leder som skaper resultater i kroner og øre, men vi skal også være «gatekeeper» for de gode folkene, dvs. finne og utvikle ledere med gode verdier. I vår prosess bruker vi derfor ulike metoder og verktøy for å sikre at vi finner og ansetter ledere som bygger langsiktige verdier for eierne, men som også bidrar til å skape et godt sted å være for ansatte og bidrar i samfunnet. RUUD Executive er et verdiorientert miljø som ønsker å bidra til et bedre og mer bærekraftig og mangfoldig norsk næringsliv.

Våre områder

Operahuset

RUUD Executive har ansatt 60 toppledere siste 3 år og er et av de ledende teamene i Norge på Executive Search og Ledertjenester. Vi har rådgivningskompetanse fra markedsledende konsulent– og rekrutteringsmiljøer i Norge og Skandinavia. I tillegg har vi toppleder- og ledererfaring fra konsern ned til selskapsnivå fra selskaper som for eksempel Orkla, Accenture og Nycomed.

Vi er eksperter på utvalgte bransjer og rekrutterer ledere på øverste nivå og styre, samt identifiserer og rekrutterer ledende talenter.   

RUUD Executive hjelper mennesker og organisasjoner til å nå sitt fulle potensiale. Vi har en forretningsorientert, verdiøkende og langsiktig tilnærming samt er vi like opptatte av våre kandidater som våre kunder.

Som et bevis på dette, er vi stolte over at 95% av kundene våre kommer tilbake til oss.

Vi i RUUD Executive har lang erfaring, relevante referanser, nettverk og kunnskap innenfor våre 3 hovedområder: FMCG/retail/E-commerce, IT/tech/SAAS/Digital og Industri/Green Tech/Eiendom, der vi rekrutterer til ledende posisjoner.

Videre, jobber vi aktivt i skjæringspunktet mellom eier/ledelse og styrefunksjonen. Vi arbeider spesielt mot aktive eiermiljøer som for eksempel P/E, family-office samt ambisiøse gründere/entreprenører.

«RUUD Executive har bistått meg med Management Audit av toppleder og øvrig ledergruppe, rekruttering av ny toppleder samt andre nøkkelmedarbeidere.​

Jeg har vært godt fornøyd med det arbeidet konsulentene i RUUD Executive har utført.  De fremstår som  «hel ved» og engasjerer seg fullt og helt i oppdraget.»

Ruud Executive med Bjørn Herlofsen(Forhenværende konsernsjef Recover Nordic)

BJØRN HERLOFSEN

Forhenværende konsernsjef Recover Nordic

Teamet vårt

Tor-Egil
Ruud

Managing Partner

Martin Nordklev-Fredriksen

Martin
Nordklev-Fredriksen
Partner

Stig-Ebert
Nils
sen
Styreleder

Ole Ruistuen
Kvikstad

Business Support

Våre partnere

Orgbrain Proud Partner, samarbeidspartner
Barnum  Proud Partner, samarbeidspartner
IESF Proud Partner, samarbeidspartner
WREC Proud Partner, samarbeidspartner
diggle Proud Partner, samarbeidspartner
SPECIFIQUE Proud Partner, samarbeidspartner
International Executive Search Federation(IESF)

Vi kan løse internasjonale oppdrag gjennom vårt globale nettverk innen Executive Search, IESF  – International Executive Search Federation som har mer enn 20 års ledererfaring innen Executive Search, strategi og organisasjonsutvikling.  

IESF er en av verdens største grupperinger innen Executive Search og består av 50 selskaper i 24 land. 

Innsikt

bottom of page