top of page

Mangfold i styrerommet - lønner det seg?

Tirsdag 27. april, kl 10:00 – 10:45


Vi fortsetter å bidra til fremragende lederskap gjennom å invitere til webinar:

Mangfold i styrerommet – lønner det seg? Vi inviterer til et spennede styrewebinar med RUUD Executive, Foreningen for bedre styrearbeid og Orgbrain.Det kommenteres stadig vekk om viktigheten av mangfold i styrene, men hva betyr egentlig det og hvordan kan mangfold bidra til økt verdiskapning? Tor Egil Ruud, daglig leder i RUUD Executive med fokus på styrerekruttering utfordrer Patrick Sandahl, investeringsdirektør i Investinor og Marianne Bergmann Røren, administrerende direktør i Mesta, til å drøfte og svare på viktige spørsmål rundt mangfold. Patrick og Marianne har i en årrekke vært ambassadører for å fremme bedre styrearbeid gjennom å få økt mangfold inn i styrerommene.


AGENDA

 1. Velkommen, ved Jan Eigil Rydningen, CEO Orgbrain/Foreningen for bedre styrearbeid

 2. Presentasjon av temaet: Mangfold og kompetanse i styrerommet, ved Tor-Egil Ruud, daglig leder RUUD Executive / AIMS International Norway

 3. Dialog med Patrick Sandahl og Marianne Bergmann Røren der vi blant annet spør:

  • Hvorfor mener dere at mangfold i styret lønner seg?

  • Hvilke nye utfordringer kan eventuelt økt mangfold i styret gi?

  • Hvordan gå frem for å sette sammen et verdiskapende styre med mangfold?

  • Utvalgte spørsmål fra deltakerne

4. Oppsummering, ved Tor-Egil Ruud og Jan Eigil RydningenVelkommen!Med vennlig hilsen Tor-Egil Ruud

Daglig Leder RUUD Executive /AIMS International

www.ruud-executive.no

www.aimsinternational.com Vi bidrar til fremragende lederskap!

We FIND & GROW Your Leaders

Comments


bottom of page